Tìm kiếm:
Số văn bản:
STT Ký hiệuTrích yếuTải về
1 88/TTr-UBND ngày 01/11/2018 TỜ TRÌNH V/v đề nghị xác định giá khởi điểm đối với các lô đất thuộc quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Vĩnh Trung
2 99/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND xã Vĩnh Trung
3 Số 58/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại phiên trực báo UBND xã Quý III/2018
4 tuan 38/2018 lịch cong tac tuan 38/2018
5 65/BC-UBND ngày 18/9/2018 TỜ TRÌNH Về việc xin thông qua chủ trương đầu tư công trình "Di dời đường điện 22 KV và xây dựng mới đường dây 0,4 KV khu vực Trà Vát-Lò Vôi xã Vĩnh Trung Nguồn vốn: Từ đấu giá QSD đất phần xã hưởng
6 56/BC-UBND ngày 14/9/2018 BÁO CÁO về việc rà soát, báo cáo các điểm kho tồn lưu thuốc BVTV
7 55/BC-UBND ngày 14/9/2018 BÁO CÁO về việc rà soát và báo cáo khối lượng bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng
8 40/KH-UBND ngày 12/9/2018 KẾ HOẠCH Bố trí, sắp xếp lại chợ xã Vĩnh Trung
9 63/TTr-UBND ngày 12/9/2018 TỜ TRÌNH Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp đổi, cấp lại theo dự án mà đến nay không có cho công dân của xã Vĩnh Trung
10 Số 81/QĐ-UBND Quyết định thành lập ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG
Địa chỉ:Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333820603 (0905.544.001)Email: phanngockhoavl@gmail.com;
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn