Tìm kiếm:
Số văn bản:
STT Ký hiệuTrích yếuTải về
1 tuan 38/2018 lịch cong tac tuan 38/2018
2 65/BC-UBND ngày 18/9/2018 TỜ TRÌNH Về việc xin thông qua chủ trương đầu tư công trình "Di dời đường điện 22 KV và xây dựng mới đường dây 0,4 KV khu vực Trà Vát-Lò Vôi xã Vĩnh Trung Nguồn vốn: Từ đấu giá QSD đất phần xã hưởng
3 56/BC-UBND ngày 14/9/2018 BÁO CÁO về việc rà soát, báo cáo các điểm kho tồn lưu thuốc BVTV
4 55/BC-UBND ngày 14/9/2018 BÁO CÁO về việc rà soát và báo cáo khối lượng bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng
5 40/KH-UBND ngày 12/9/2018 KẾ HOẠCH Bố trí, sắp xếp lại chợ xã Vĩnh Trung
6 63/TTr-UBND ngày 12/9/2018 TỜ TRÌNH Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp đổi, cấp lại theo dự án mà đến nay không có cho công dân của xã Vĩnh Trung
7 Số 81/QĐ-UBND Quyết định thành lập ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
8 tuan 37/2018 lịch cong tac tuan 37/2018
9 78/UBND ngày 05/9/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng tại NH CSXH
10 36/UBND ngày 05/9/2018 V/v triển khai đối chiếu nợ, phân tích nợ vay của khách hàng NHCSXH
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG
Địa chỉ:Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333820603 (0905.544.001)Email: phanngockhoavl@gmail.com;
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn