Tìm kiếm:
Số văn bản:
STT Ký hiệuTrích yếuTải về
1 Số 15-BC/ĐU Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2 Lịch công tác tuần 27
3 49/TB UBND THÔNG BÁO Về việc thực hiện kiểm tra hành chính các khu trang trại, gia trại chăn nuôi trên địa bàn xã Vĩnh Trung
4 34/KH- UBND KẾ HOẠCH Kiểm tra hành chính các khu trang trại, gia trại chăn nuôi trên địa bàn xã VT
5 64/QĐUBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn kiểm tra hành chính các khu trang tại, gia trại chăn nuôi trên địa bàn xã Vĩnh Trung
6 Lịch công tác tuần 26
7 Số 14-BC/ĐU Báo cáo tự kiểm tra, rà soát về thực hiện công tác cán bộ
8 16-BC/UBKTĐU báo cáo 6 tháng đầu năm 2018
9 Số 11-GM/ĐU Giấy mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ
10 Số 31/TB-UBND thông báo về phân công nhiệm vụ trong ky họp HĐND
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG
Địa chỉ:Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333820603 (0905.544.001)Email: phanngockhoavl@gmail.com;
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn