Tìm kiếm:
Số văn bản:
STT Ký hiệuTrích yếuTải về
1 03/KH-UBND ngày 08/01/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập ĐCS VN và đón xuân Kỷ Hợi năm 2019
2 02/KH-UBND ngày 08/01/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và chính sách an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán 2019
3 02/TB-UBND ngày 04/01/2019 THÔNG BÁO V/v phòng chống bệnh lở mồm long móng trên gia súc
4 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh trên người xã Vĩnh Trung
5 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ chống dịch cơ động phòng chống dịch bênh trên người xã Vĩnh Trung
6 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập đoàn kiểm tra rà soát danh sách kê khai thiệt hại do mưa lớn
7 71/BC-UBND ngày 22/11/2018 BÁO CÁO Về việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2018
8 88/TTr-UBND ngày 01/11/2018 TỜ TRÌNH V/v đề nghị xác định giá khởi điểm đối với các lô đất thuộc quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Vĩnh Trung
9 99/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND xã Vĩnh Trung
10 Số 58/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại phiên trực báo UBND xã Quý III/2018
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG
Địa chỉ:Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333820603 (0905.544.001)Email: phanngockhoavl@gmail.com;
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn