Tìm kiếm:
Số văn bản:
STT Ký hiệuTrích yếuTải về
1 10/KH-UBND ngày 08/01/2019 KẾ HOẠCH Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan UBND xã Vĩnh Trung năm 2019
2 24/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế tiếpnhận và trả kết quả theocơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND xã Vĩnh Trung
3 12/KH - UBND ngày 24/01/2019 KẾ HOẠCH Lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn xã Vĩnh Trung
4 19/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành nội quy chợ xã Vĩnh Trung
5 04/KH-UBND KẾ HOẠCH V/v triển khai thực hiện đề án hỗ trợ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với dồn điền đổi thửa trên địa bàn xã Vĩnh Trung giai đoạn 2019-2022
6 03/KH-UBND ngày 08/01/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập ĐCS VN và đón xuân Kỷ Hợi năm 2019
7 02/KH-UBND ngày 08/01/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và chính sách an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán 2019
8 02/TB-UBND ngày 04/01/2019 THÔNG BÁO V/v phòng chống bệnh lở mồm long móng trên gia súc
9 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh trên người xã Vĩnh Trung
10 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ chống dịch cơ động phòng chống dịch bênh trên người xã Vĩnh Trung
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG
Địa chỉ:Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333820603 (0905.544.001)Email: phanngockhoavl@gmail.com;
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn