Tìm kiếm:
Số văn bản:
STT Ký hiệuTrích yếuTải về
1 06/TBKL Thông báo kết luận của tiêu ban nội dung
2 05/TBKL Thông báo kết luận của tiêu ban VHVN-TDTT
3 01/T2 Thông báo phân công nhiệm vụ Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân
4 01/TB Thông báo phân công nhiệm vụ Tiểu ban phong trào thi đua
5 10/KH-UBND ngày 08/01/2019 KẾ HOẠCH Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan UBND xã Vĩnh Trung năm 2019
6 24/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế tiếpnhận và trả kết quả theocơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND xã Vĩnh Trung
7 12/KH - UBND ngày 24/01/2019 KẾ HOẠCH Lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn xã Vĩnh Trung
8 19/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành nội quy chợ xã Vĩnh Trung
9 04/KH-UBND KẾ HOẠCH V/v triển khai thực hiện đề án hỗ trợ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với dồn điền đổi thửa trên địa bàn xã Vĩnh Trung giai đoạn 2019-2022
10 03/KH-UBND ngày 08/01/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập ĐCS VN và đón xuân Kỷ Hợi năm 2019
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG
Địa chỉ:Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333820603 (0905.544.001)Email: phanngockhoavl@gmail.com;
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn