Hội nghị triển khai lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp ĐVHC xã Vĩnh Trung với xã Vĩnh Nam

[8/17/2019 4:12:30 PM, lượt xem: 82 ]
Ngày 15/8/2019, xã Vĩnh Trung tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp ĐVHC xã Vĩnh Trung với xã Vĩnh Nam. Tham dự có sự có mặt của toàn thể hệ thống chính trị xã.

 Căn cứ theo công văn số 3597 ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị , công văn số 995 ngày 12/8/2019 của huyện Vĩnh Linh, theo công văn số 945 ngày 05/8/2019 về phương án sắp xếp ĐVHC xã Vĩnh Trung với xã Vĩnh Nam.Cơ sở và lí do về phương án này đó chính là hai xã Vĩnh Trung và vĩnh Nam là hai đơn vị hành chính liền kề đều chưa đạt 50% ở cả hai tiêu chuẩn về diện tích lẫn quy mô dân số theo quy định.

Việc sát nhập xã Vĩnh Trung với xã Vĩnh Nam nhằm tập trung nguồn lực , phát huy tốt nhất những tiềm năng , lợi thế sẵn có của địa phương đồng thời tinh gọn bọ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 

Những tin mới hơn

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG
Địa chỉ:Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333820603 (0905.544.001)Email: phanngockhoavl@gmail.com;
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn