Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trung nhiệm kỳ 2019-2024

[4/5/2019 8:18:59 AM, lượt xem: 115 ]
Ngày 15/3/2019, xã Vĩnh Trung tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thi- P CT UBMTTQVN huyện, đồng chí Hoàng Văn Tuyến- P CT UBMTTQVN huyện, đồng chí Hồ Thị Hồng- Ủy viên thường trực UBMTTQVN huyện cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TTHĐND,UBND, UBMTTQVN xã, các cán bộ công chức viên chức xã.

 Trong nhiệm kỳ vừ qua, Mặt trận và các đoàn thể đã tăng cường công tác phối kết hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nước và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, nền kinh tế có nhiều tăng trưởng đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 34.000000 đ/ người/ năm tăng 15.500000đ. Tỷ lệ hộ nghèo trong 5 năm giảm 5,36%.Xây dựng nông thôn mới các tiêu chí  đã cơ bản hoàn thành và ngày một nâng cao. Mặt trận đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động : “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, giáo dục đào tạo được quan tâm đúng mức,công tác khuyến dạy, khuyến học, khuyến tài được chú trọng, UBMT phối hợp với UBND xã tổ chức phát động xây dựng KDC “ Sáng- Xanh- Sạch đẹp- An toàn- Văn minh”, nhiều đường hoa yêu thương ngày càng lan tỏa khắp các đường làng ngõ xóm.Ngoài ra UBMTTQVN xã còn triển khai các cuộc vận động quỹ “ Vì người nghèo được đông đảo nhân dân đồng tình và kết quả năm sau cao hơn năm trước, cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được nâng cao về chất lượng.

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ xã Vĩnh Trung tập trung vào các nhiệm vụ như:Tuyên truyền vận dộng tập hợp các tầng lớp nhân dân, cũng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Vận động nhân dân thi đua lao động sán tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương và đất nước; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm;Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường cũng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong giai đoạn mới.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội MTTQ xã Vĩnh Trung đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 5 đại biểu tham gia dự đại hội MTTQ Việt Nam huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Tứ tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã khóa XXI nhiệm kỳ 2019-2024.

Những tin mới hơn

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG
Địa chỉ:Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333820603 (0905.544.001)Email: phanngockhoavl@gmail.com;
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn