Vĩnh Trung ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

[4/1/2019 9:21:26 AM, lượt xem: 248 ]
Sáng 1/4/2019, Xã Vĩnh Trung cùng cả nước tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở . Tham dự có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN và ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở xã.

 Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc tổng điều tra được quy định tại luật thống kê với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần. Kết quả của cuộc tổng điều tra là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược chính sách liên quan tới người dân và  các chính sách phát trển đất nước.

Với tầm quan trọng như vậy, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở xã  yêu cầu:

Toàn hệ thống chính trị tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra cho nhân dân được biết để cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho điều tra viên. Đề nghị các điều tra viên làm vuệc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, chính xác, cập nhật thông tin kịp thời. Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhất, đạt kết quả cao nhất và đúng tiến độ trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Những tin mới hơn

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG
Địa chỉ:Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333820603 (0905.544.001)Email: phanngockhoavl@gmail.com;
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn