Xã Vĩnh Trung đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, PTKT năm 2018.

[4/4/2018 2:48:27 PM, lượt xem: 340 ]
Ngày 02/04/2018, BCH Quân sự xã Vĩnh Trung đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỷ thuật năm 2018.

 Căn cứ luật NVQS được sửa đổi, bổ sung ngày 14/06/2015; nghị định số 83/2001/NĐ/QP ngày 09/11/2001 của Thủ tướng chính phủ về đăng ký NVQS và nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của thủ tướng chính phủ về việc đăng ký, quản lý PTKT. Sau thời gian triển khai, toàn xã có 18 thanh niên đủ điều kiện đã tham gia đăng kí, chiếm 100% số thanh niên trong độ tuổi.

  Đây là công tác bảo đảm nắm chắc thực lực số thanh niên độ tuổi 17,  nguồn sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn toàn xã, cả về số lượng lẫn chất lượng; làm cơ sở tham mưu cho UBND huyện, tổ chức gọi công nhân nhập ngũ hằng năm công bằng, hợp lý đảm bảo đủ chỉ tiêu đạt chất lượng cao; đồng thời thông qua dăng ký NVQS, PTKT để tuyên truyền sâu rộng luật NVQS và pháp lệnh về LLDBĐV, một số nghị định, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG
Địa chỉ:Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333820603 (0905.544.001)Email: phanngockhoavl@gmail.com;
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn