Lời giới thiệu!

[1/19/2018 7:55:46 PM, lượt xem: 418 ]
Vĩnh Trung là một xã nằm ở phía Đông của huyện Vĩnh Linh là một phần máu thịt của tỉnh Quảng Trị, mảnh đất và con người nơi đây đã cùng cả dân tộc đi suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Trước thiên nhiên nghiệt ngã, trải qua những cuộc chiến tranh ác liệt với bao đau thương mất mát mà người dân nơi đây phải gánh chịu. Song đất và người Vĩnh Trung vẫn vươn lên góp phần cùng cả nước viết nên bản anh hùng ca bất hủ của dân tộc Việt Nam.

 

LỜI GIỚI THIỆU

Vĩnh Trung là một xã nằm ở phía Đông của huyện Vĩnh Linh là một phần máu thịt của tỉnh Quảng Trị, mảnh đất và con người nơi đây đã cùng cả dân tộc đi suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Trước thiên nhiên nghiệt ngã, trải qua những cuộc chiến tranh ác liệt với bao đau thương mất mát mà người dân nơi đây phải gánh chịu. Song đất và người Vĩnh Trung vẫn vươn lên góp  phần cùng cả nước viết nên bản anh hùng ca bất hủ của dân tộc Việt Nam.

Vĩnh Trung có truyền thống lịch sử lâu đời thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là địa danh gắn với nhiều mốc son lịch sử có ý nghĩa trọng đại của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, Vĩnh Trung có vị trí gần biển nên trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành nơi đây có vị trí chiến lược quan trọng cùng với Vĩnh Linh, là tiền đồn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là nơi đối đầu trực tiếp giữa hai thế lực cách mạng và phản cách mạng, là chứng nhân trực tiếp của nổi đau hơn 20 năm chia cắt đất nước (1954-1975). Những tên đất, tên làng, tên người nơi đây gắn liền với những sự kiện lịch sử, bồi đắp cho người dân Vĩnh Trung một bề dày về truyền thống yêu nước và cách mạng thật đáng tự hào. Truyền thống tốt đẹp đó được bao thế hệ người con Vĩnh Trung kế tục phát huy, nhất là từ ngày có Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh lãnh đạo, chỉ đường, dẫn lối. Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã tác động ảnh hưởng mạnh mẽ phong trào cách mạng ở Vĩnh Linh. Sau đó Chi bộ Đảng Huỳnh Công ra đời là một trong 3 Chi bộ đầu tiên của huyện Vĩnh Linh (đầu năm 1931). Đây là sự kiện có tính bước ngoặt trong phong trào yêu nước và đấu tranh cách mạng của nhân dân Vĩnh Trung. Từ Chi bộ gồm 6 đồng chí đảng viên đầu tiên không ngừng được bổ sung và lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều khó khăn thử thách, kiên cường đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 1930-1945; chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954; với tinh thần “Đâu có giặc là ta cứ đi” lớp lớp thanh niên nơi đây nối tiếp nhau tòng quân lên đường chiến đấu “tất cả vì miền Nam thân yêu”, Vĩnh Trung cùng với cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, giang sơn thu về một mối. Đó là niềm mong ước, hạnh phúc lớn lao của Đảng của Nhà nước ta và của toàn dân tộc Việt Nam.

Phát huy tinh thần đoàn kết, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương sau ngày đất nước thống nhất (năm 1975), Đảng bộ và nhân Vĩnh Trung đã đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách bằng chính nội lực của mình cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Tỉnh ủy Quảng Trị và Huyện ủy Vĩnh Linh. Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Trung đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nên những thay đổi lớn lao cho quê hương và góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá hội nhập quốc tế, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bằng thực tiễn lao động và chiến đấu, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Trung đã kết tinh những giá trị quí báu. Đó chính là tinh thần đoàn kết gắn bó, tương thân tương ái sâu sắc, tấm lòng yêu nước thiết tha, tinh thần tự lực tự cường, ý chí sáng tạo, vươn lên đưa quê hương thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu. Chính những giá trị ấy là nền tảng vun đắp tính nhân văn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho muôn đời sau và cũng là nhân tố quan trọng định hướng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, quyết tâm xây dựng Vĩnh Trung ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngày nay, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy cũng chính là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Trung, nhất là đối với thế hệ trẻ để Vĩnh Trung mãi mãi xứng đáng với danh hiệu cao quí mà Đảng và Nhà nước phong tặng: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Những tin mới hơn

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG
Địa chỉ:Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333820603 (0905.544.001)Email: phanngockhoavl@gmail.com;
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn