Vĩnh Linh: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển kinh tế

[1/18/2018 10:22:31 PM, lượt xem: 243 ]
Thời gian qua, MTTQVN huyện Vĩnh Linh đã lấy khối đại đoàn kết toàn dân để tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó với lợi thế của địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trên địa bàn đã chủ động lồng ghép, lựa chọn nhằm xây dựng phong trào thi đua phát triển kinh tế gắn với cuộc vận động xây dựng NTM làm trọng tâm. Các hoạt động nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng dân cư, ở các xã xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình, cách làm thiết thực giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ vốn làm ăn không tính lãi, giúp nhau giống cây trồng, vật nuôi.

 

Nhiều mô hình mang lại thu nhập cao cho người nông dân miền quê đất đỏ xã Vĩnh Hiền.

Để đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, nhiều năm qua, Mặt trận Tổ Quốc  xã Vĩnh Hiền đã thực hiện tốt vai trò trong việc gắn kết những hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, các ban, ngành trong hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi những mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Mặt trận lấy tuyên truyền làm nhiệm vụ hàng đầu để vận động thành viên, hội viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các chương trình, chuyên đề của các cấp đề ra, nhất là trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Mặt trận từ xã đến thôn đã có những phương thức, giải pháp, sáng kiến trong việc  tập hợp, tuyên truyền vận động nhân dân thưc hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động do mặt trận và các đoàn thể nhân dân phát động.
 
Trích tiếng bà Nguyễn Thị Mơ, Chủ tịch UBMTTQ VN xã Vĩnh Hiền:

Ở xã Vĩnh Hiền, với mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân trong xây dựng NTM, địa phương luôn chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đây được xem là vấn đề cốt lõi, đặt lên hàng đầu. Trên tinh thần đó, địa phương đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân có bước phát triển cơ bản. Ngoài phát triển nông nghiệp các tổ chức hội, đoàn thể như: hội phụ nữ, đoàn thanh niên còn xây dựng phong trào góp vốn với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng trên một tổ chức nhằm giúp nhau phát triển kinh tế ở các ngành nghề khác như kinh doanh dịch vụ. Từ một vùng quê còn gặp nhiều khó khăn, hiện nay nhân dân xã Vĩnh Hiền đã phát huy khả năng trong mỗi hộ, đầu tư nguồn lực để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no khởi sắc. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” luôn được duy trì và phát huy mạnh mẽ. Kết quả hàng năm, hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước, đến cuối năm 2017, Vĩnh Hiền có gần 200 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đời sống người nông dân ngày càng nâng lên về nhiều mặt.
 
Rời xã Vĩnh Hiền đến thăm thị trấn Cửa Tùng , nơi có sự hình thành của hai vùng kinh tế rõ rệt: kinh tế biển và kinh tế bờ. Có thể nói, đây là địa phương phát triển song song ngư nghiệp với nông nghiệp, thu mua, chế biến hải sản, ngành nghề, dịch vụ, du lịch. Tiềm năng kinh tế đa dạng của thị trấn Cửa Tùng đang được nhân dân đầu tư khai thác để ổn định từng loại hình ngành nghề, tăng nhanh thu nhập, nâng cao mức sống cho mọi gia đình. Sau sự cố môi trường biển, vùng quê đất đỏ ba zan có thêm lý do và động lực để phát triển nền kinh tế nông nghiệp, trở thành nơi hậu thuẫn vững chắc cho kinh tế biển từ trước tới nay. Hiện nay Đảng ủy Mặt trận các ban, ngành đoàn thể địa phương đồng lòng thúc đẩy kinh tế thị trấn Cửa Tùng phát triển theo hướng lấy thương mại, dịch vụ, du lịch làm trọng tâm; nông - lâm - ngư nghiệp là mũi nhọn. Từ việc định hướng này, các văn bản, nghị quyết ban hành, công tác dân vận đều bám sát chủ trương để xây dựng địa phương ngày càng ổn định và phát triển.
 
Trích tiếng ông Phan Hải Hiến, Chủ tịch UBMTTQ VN thị trấn Cửa Tùng:

Hiện nay, tại thị trấn Cửa Tùng, sản xuất nông - ngư nghiệp vẫn được tiếp tục đầu tư, phát triển theo hướng đồng bộ, phát huy lợi thế theo vùng, xác định cây, con chủ lực theo hướng cây công nghiệp tăng giá trị hàng hóa như cao su, tiêu, bơ, kinh tế vườn... 
 
Có thể nói, hiện nay phương châm của MTTQ các xã là luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gần dân, hướng hoạt động về các khu dân cư, hỗ trợ khu dân cư tổ chức các hoạt động, các phong trào điểm để nhân rộng ra toàn xã; bám sát nội dung quy chế hoạt động và quy chế phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chung. Theo đó, trong quá trình hoạt động, Thường trực Ủy ban Mặt trận xã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các vị trong Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận phụ trách các địa bàn khu dân cư, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt những phong trào phát động của cấp trên cũng như của địa phương. Nhờ thực hiện đầy đủ vai trò của mình nên khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và củng cố, góp phần to lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển của địa phương nói riêng và toàn huyện nói chung. Hiện thu nhập bình quân đầu người của người dân huyện Vĩnh Linh đạt mức 42 triệu đồng/ năm. Hộ nghèo giảm từ 8,44 năm 2016 còn 6,76 vào năm 2017.
 
Trích tiếng bà Phan Thị Gái, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Vĩnh Linh:

Hiện, toàn huyện có gần 400 trang trại đạt chuẩn quốc gia, nhiều trang trại đạt thu nhập từ 100-200 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, nhân dân còn tự nguyện đóng góp hàng chục ngàn ngày công, hiến kế, hiến hàng ngàn mét vuông đất, hoa lợi để xây dựng các công trình hạ tầng và các thiết chế văn hóa ở khu dân cư.  Thông qua khối đại đoàn kết toàn dân, toàn huyện có  176/195 khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Những con số trên một lần chứng minh vai trò , sự kết nối bền chặt của Mặt trận Tổ quốc đối với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân, tạo sức mạnh to lớn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Diệu Thông

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG
Địa chỉ:Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333820603 (0905.544.001)Email: phanngockhoavl@gmail.com;
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn